Estudiar a Catalunya


El sistema educatiu a Catalunya compta amb gran varietat d'estudis: 3 modalitats de batxillerat, més de 240 titulacions de formació professional, més de 180 cicles d'ensenyaments artístics i més de 30 d'esportius, etc.


A més, si continues la teva formació, pots escollir entre un ampli ventall d'estudis universitaris (estudis de grau, estudis de màster, etc.), que estan adscrits a diferents branques de coneixement.


Com que decidir-se per una opció no és gens fàcil, en aquest espai t'oferim diverses eines i recursos per facilitar-te'n la tria.

El sistema educativo en Cataluña cuenta con gran variedad de estudios: 3 modalidades de bachillerato, más de 240 titulaciones de formación profesional, más de 180 ciclos de enseñanzas artísticas y de 30 de deportivas, etc.


Además, si continúas tu formación, puedes escoger entre un amplio abanico de estudios universitarios (estudios de grado, estudios de máster, etc.), que están adscritos a diferentes ramas de conocimiento.


Como decidirse por una opción no es nada fácil, en este espacio te ofrecemos varias herramientas y recursos para facilitarte la elección.