La Comunitat Catalana de Colombia ofereix un programa d'ajuts a persones membres  en  situació  d’especial  necessitat  i/o  precarietat.

 

L'ajut està destinat a cobrir necessitats basiques (ajuts al lloguer, despeses corrents, manutació, accés a medicaments...).

 

La CCC disposa de 4 ajuts, cada un d'ells de 1.650.000 pesos.

 

Per aplicar a l'ajut escriu a comunitatcatalanacolombia@gmail.com